نتیجه که من آهنم نه آدمــــــــ

عجب شمالی بود این چند روزٍ

خیلی خوب بود رفتنه 22ساعت توی راه بودیم به فنا رفتم زانوهام واقعا دردگرفته بودن.

با اینکه زمان کمی بود اما کافی و لازم بود

رفتم نون وایی نون بخرم نونوا میگه هر 4تا آقا بعد یه خانم نون میگیره

بنده هم بشدت مقابله کن با آقایون مستبد که حس نافهم بودنشون اذیتم میکنه

فقط زنگ نزدم 110 چون حس کردم آدم بیشعور , بیشعور دیگه

هرچی میگذره بیشتر میفهمم جسمم از آهن درست شده دیشب اصلا نخوابیدم 4 صب حرکت کردم 8صب تهران بودم

بعد مث یه آدم خ ر کار آماده شدم اومدم شرکت

از 9تا الان 4 لیوان نسکافه خوردم

 

/ 0 نظر / 3 بازدید