چقدر ترس بدی هستش وقتی مطمئنی یه کاری خطا هستش اما باز انجامش میدی

الان

دقیقا توی همون وضعیت گیرکردم

میدونم نباید انجام بدم میدونم خطرناک

میدونم ممکن تبعات خیلی بدی داشته باشه اما نمی تونم انجامش ندم....

/ 0 نظر / 3 بازدید