!!!

ایــــن روزهـــــا ....
دلگـــــرمی مـــــیخواهم !
وگـــــرنه
چیزی که زیاد استــــــ
سرگـــــرمی !!

/ 3 نظر / 10 بازدید
فلورا

سلام دوست خوبم ساده و صمیمی بود[دست] شگفتا که از مرگ میهراسیم ولی آرزوی خفتن و رویاهای زیبا را داریم. جبران خلیل جبران

s

آره واقعا آدم دلش گرم باشه خیلی قوی میشه... یاد داشت خصوصی بازم..[گل]