شبیه کسی شده ام
که پشت دود سیگار شب خود می گوید
باید ترک کنم
سیگار را
خانه را...
زندگی را
و باز پک دیگر می زند...

/ 1 نظر / 3 بازدید
فلورا

سلام زیبا بود. ترک کردن تمام وابستگی ها و آغازی دوباره[دست]