گهگاهی 
زن قصه ات را 
بانویِ من 
صدا کن !
گاهی با عجله
اسمت را که میگوید
آرام بگو
جانم ؟
بعد می بینی چه با شرم می گوید
جانت بی بلا باد 
گاهی بی هیچ دلیلی برایش
شکلات بخر
کنارش بنشین و تماشا کن
بانویی را که ذوق می کند
از همان شکلاتی که باور کن
شیرینش بیشتر بخاطرِ
دستانِ توست

آقای جناب ... !
بیا یک رازِ زنانه را برایت فاش کنم :
دخترها بیشتر از هرچیز 
سادگی را دوست دارند
یک سادگی پر از 
شوق هایِ کوچک و رنگی
همین ... !
/ 2 نظر / 3 بازدید