!!!!!!

توی یه برزخ گیر کردم

میدونم اشتباه هستش ولی باز انجامش میدونم

میدونم خسته شدم میدونم توانایی ندارم

میدونم ژاهام سست شدن

میدونم دیگه طاقت دوتایی ولی تنهابودن ندارم

اما باز اظهار ارامش میکنم

چقده پوست کلفت شدم من.

/ 1 نظر / 10 بازدید