؟؟؟؟

هـــــــر نفـــس ،

 

درد اســـت که میکشـــم !!!

ای کــاش یا بـــــــــــودی ،

یـــــا اصـــلا نبودی !!!

ایـــــن که هســـتی

و کنــــارم نیســــتی ...
دیـــــــــوانه ام میکنــــــــــد . . . .

دیوانگی نـیـسـت پس چیست ؟

 وقتی در این دنیای بـه این بزرگــــی 

 

 

دلت فقط هــــــــــوای یک نفر را میکند...

/ 0 نظر / 3 بازدید